CV

Husk at din CV skal markedsføre deg!

Utfyllende informasjon, din faglige kompetanse i tillegg til dine egenskaper vil være det som skiller deg fra andre kandidater.

En god CV viser i tillegg til arbeidsforhold og formell kompetanse, dine gjennomførte kurs, verv, faglige utmerkelser og ikke minst din nøkkelkompetanse. Kort info om arbeidsoppgaver i dine ansettelsesforhold er for oss viktig informasjon.

cv

En oppdatert CV med dato og år for dine arbeidsforhold m.m. gir en god oversikt. Hvis du en periode har vært utenfor arbeidslivet, f.eks. ved reising el.a. bør dette også synliggjøres. Et representativt bilde av nyere dato bør følge med!