Tjenester

Våre kandidater skal raskest mulig kunne gi merverdi til våre oppdragsgivere.
Derfor rekrutterer vi ofte inn mennesker som har bransjeerfaring og gode resultater å vise til.


Executive Search

Kandidater som gjør suksess og trives i hverdagen, vil normalt ikke bruke tid på å lese annonser. Vår oppgave er å komme i  dialog med disse. Mange av våre oppdragsgivere ønsker diskresjon, og vil gjerne ha en prosess der man ikke annonserer.


Annonsert rekruttering

Annonsert rekruttering  / Selection kombineres ofte med aktive markedssøk. Valg av selection i tillegg til en searchprosess, gir kunden mer synlighet i markedet. Vi bistår med hjelp til valg av rette mediekanaler, samt utsendelse av annonser til valgte medier.


Kandidatselektering

I enkelte tilfeller bistår vi våre oppdragsgivere med å vurdere deres egne, navngitte kandidater for spesifikke stillinger. Enten ved å gjennomføre en full prosess, eller tidvis delprosess. Dette sikrer en objektiv og faglig vurdering av kandidatene.


Teamsammensetning

Ofte vil en arbeidsgiver som har hatt suksess med ansettelse av en spesifikk profil, gjerne kopiere denne for videre suksess. For å få et optimalt velfungerende team trenger man ulike profiler.


Rådgivning

Mange ledere og mellomledere har i perioder behov for en person å snakke med og sparre med for å løfte blikket. Vi har bistått ledere som har hatt utfordringer med å håndtere enkelte elementer av arbeidet sitt, og ledere som har skyhøye ambisjoner men ingen å sparre med.