Annonsert rekruttering

Annonsert rekruttering / seleksjon (utvelgelse) kombineres ofte med aktive markedssøk. Valg av seleksjon i tillegg til en searchprosess, gir kunden mer synlighet i markedet. Vi bistår med hjelp til valg av rette mediekanaler, samt utsendelse av annonser til valgte medier.

Marklund Rekruttering & Rådgivning mottar søknader, CVèr og andre vedlegg elektronisk, og sikrer en best mulig oppfølging av alle søkere.

Et annonsert oppdrag vil ofte bli en raskere prosess enn executive search da kandidatene er søkere og har sterk motivasjon for et jobbskifte.

Reading newspaper