Executive Search

Kandidater som gjør suksess og trives i hverdagen, vil normalt ikke bruke tid på å lese annonser. Vår oppgave er å komme i  dialog med disse. Mange av våre oppdragsgivere ønsker diskresjon, og vil gjerne ha en prosess der man ikke annonserer.

Executive Search