Kandidatselektering

I enkelte tilfeller bistår vi våre oppdragsgivere med å vurdere deres egne, navngitte kandidater for spesifikke stillinger. Enten ved å gjennomføre en full prosess, eller tidvis delprosess. Dette sikrer en objektiv og faglig vurdering av kandidatene.

Kandidatselektering