Teamsammensetning

Ofte vil en arbeidsgiver som har hatt suksess med ansettelse av en spesifikk profil, gjerne kopiere denne for videre suksess. For å få et optimalt velfungerende team trenger man ulike profiler.  Vi er sertifiserte brukere av teamsammensetningsverktøy, og kan teste hvilke kvaliteter et team besitter, og hvilke profil som ville styrke teamet ytterligere.

Teamsammensetning